Belgieknuffelt-lesbelgessembrasse

Publié le par Daive

Waar was de actie

21 november,14u

Ladeuzeplein Leuven

Wat was de actie in het kort?

We organiseren een knuffelmoment in Leuven tussen Vlamingen en Walen. Een warm gebaar voor het behoud van de solidariteit tussen Vlamingen en Walen. Er zal ook gezorgd worden dat er zowel waalse als vlaamse bieren aanwezig zijn. De actie wordt breed gehouden en het is de bedoeling het gevoel van solidariteit te benadrukken.

Wie zijn we?/ Waarom doen we dit?

We zijn een bende studenten die vinden dat we in deze crisis niet langer aan de zijlijn mogen staan toekijken, maar gerust eens een signaal mogen geven dat Vlamingen en Walen nog samen kunnen leven en dat er nog mensen zijn die solidariteit belangrijk vinden.
Met deze actie willen we bestaande vooroordelen wegnemen. Niet elke Vlaming is separatist en niet elke Waal zegt neen tegen eender welke hervorming. Hiermee ontkennen we de communautaire problematiek niet (we zijn dus geen belgicisten), maar zijn van mening dat vele van de problemen nu gecreëerd worden door de politieke actoren en los staan van de echte en dagelijkse problemen van de bevolking.
We vinden dat gemeenschappen niet tegen elkaar mogen opgezet worden en dat de dialoog moet behouden blijven. Als men bereid is de strijdbijl te begraven, zijn we er van overtuigd dat dit mogelijk is.
Als er dan hervormingen zouden komen, moeten er garanties zijn dat dit de ganse bevolking ten goede komt en niet enkel voordeel biedt voor een bepaald deel er van

http://belgieknuffelt.studentenweb.org/pictures/fotosdagzelf2/index.htm

Quand et ou sera l'action?

21 november, 14u

Ladeuzeplein, Leuven

L'action en bref.

Nous organisons un moment de chaleur à Louvain entre les Flamands et les Wallons. Un geste par lequel nous voulons montrer que la solidarité existe toujours, celle qui est si belle et que nous voulons garder. Il y aura des bières wallonnes et flamandes. L'action est ouverte à tout le monde et notre objectif est de souligner et renforcer le sens de solidarité en Belgique.

Qui sommes-nous ?

Un groupe d'étudiants de Louvain qui veut entreprendre quelque chose contre la situation actuelle en Belgique. Nous trouvons qu'il est nécessaire d’agir aux crises de ces jours. Nous voulons donner le signal qu’il y a desormais la situation actuelle toujours beaucoup de Flamands et de Wallons qui veulent vivre ensembles. La solidarité dans la politique n'est pas toujours présent mais la solidarité des habitant est toujours vivante.
Avec cette action nous voulons remplacer les préjugés par un signal de chaleur. Pas tous les Flamands sont des séparatists et pas tous les Wallons refusent n’importe quel réforme. Nous ne voulons pas ignorer la problématique communautaire (nous ne sommes pas des belgicistes), mais on est d’opinion que beaucoup de problèmes sont creëés par la politique et que les problèmes d'aujourdui sont distancier des vrais problèmes des gens.
Nous trouvons qu’on ne peut pas contraster les communautés et que le dialogue doit être préservé. Si on a la volonté de finir ce combat, nous sommes sûrs que c’est possible !
S’il y auraient des réformes, nous voulons des garanties qu’ils servent tout le peuple et pas seulement une part des gens.
Soyez bienvenu le mecredi 21 novembre!

http://belgieknuffelt.studentenweb.org/pictures/fotosdagzelf2/index.htm

Publié dans Super-Belge(s)

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article