Remarions la Belgique on Facebook

Publié le par Daive

www.Facebook.com, le site américain de socialisation que je vous conseille, a vu la création d'une multitude de "groups" dont le "Laat ons in België hertrouwen! - Remarions la Belgique" dont je vous copie la description.

Remarions la Belgique
Hissons ses couleurs !

Geleid door een gemeenschappelijke wil om de democratie in het federale België te verdedigen en gelet op de huidige regeringsonderhandelingen, willen wij, Nederlandstalige, Frans- en Duitstalige Belgische burgers, de wens uitdrukken voor een onafhankelijk, solidair, federaal en verenigde België.
Neen aan eender welke vorm van separatisme!

Portés par notre volonté commune de défendre la démocratie et la Belgique fédérale, et à l’heure où le futur gouvernement négocie ses priorités, nous, citoyens Belges néerlandophones, francophones et germanophones, réaffirmons notre volonté d’une Belgique indépendante, solidaire, fédérale et unie.
Non au séparatisme sous toutes ses formes !


Het enige waardevolle politiek alternatief, is een oplossing gestoeld op een nationale entiteit, burgervrede, dialoog en democratie. Eender welke politiek die mikt op verdeling, nationalisme en op demagogische vereenzelviging is gedoemd tot mislukking.
Wij hebben allen ons steentje bijgedragen aan de opbouw van België. Iedere Belg, iedere regio, iedere gemeenschap heeft zijn plaats binnen deze nationale vereniging.

La seule politique qui vaille est celle qui mise sur la solidarité, sur la paix civile, sur le dialogue et sur la démocratie. Toute politique qui parie sur la division, sur les nationalismes et sur la démagogie identitaire est vouée à l'échec.
Nous avons tous œuvré à construire la Belgique, nous réaffirmons ici le droit pour chaque Belge, ainsi que pour chaque région et chaque communauté d'avoir sa place dans l'ensemble national.

Elke burger kan actief deelnemen aan onze gemeenschappelijke toekomst.
Wij zijn trots Belg te zijn, zonder enige schaamte of dubbelzinnigheid!
Laten we duidelijk maken aan onze verkozenen, dat we niet zullen capituleren en dat wij, burgers, de legitieme woordvoerders zijn.
Onze harten schreeuwen het uit in zwart, geel en rood:
NEEN aan het einde van België
JA aan onze wil om samen te leven!

Chaque citoyen peut prendre une part active dans notre destin collectif.
Exprimons directement et sans ambiguïté notre fierté d’être Belges ! Montrons à nos élus que nous n'avons pas renoncé et que nous, citoyens, sommes les porte-parole légitimes de l’action publique.
Clamons fièrement nos cœurs en noirs, jaunes et rouges :
NON à la fin de la Belgique
OUI à notre volonté de vivre ensemble !

Wij, burgers, hebben een symbolisch werktuig ontwikkeld, om onze trouw te bevestigen aan ons land: een zelfklever voorstellende de Belgische vlag met een slagzin in drie talen:
« 3 talen, 1 ziel, een België »
« 3 langues, 1 âme, une Belgique »
« 3 sprachen, 1 seele, ein Belgien »

Help ons hem te verkopen aan vrienden of kennissen. Kleef hem op uw wagen, op uw schrift, op uw venster of Onze actie is volledig a-politiek en zonder enig winstgevend doel. Wij werken samen met een vereniging : Bruxellae Europa, die als doel heeft het promoten van onze drie taalgemeenschappen in België en in Europa.

Nous sommes, comme vous, des citoyens et nous avons créé un outil symbolique afin de réaffirmer notre attachement pour notre pays: un autocollant représentant le drapeau belge et un slogan en trois langues :
« 3 talen, 1 ziel, een Belgïe»
« 3 langues, 1 âme, une Belgique»
« 3 sprachen, 1 seele, ein Belgien»
Apposez-le sur votre voiture, sur votre cahier, à vos fenêtres, ou aidez nous à le vendre à vos amis, connaissances ou dans votre quartier. Notre action est totalement apolitique et sans but lucratif et nous travaillons avec une association : Bruxellae Europa, qui a pour but de promouvoir les différentes communautés, en Belgique et au sein de l’Union européenne.


Indien U wilt bijdragen aan deze actie, kan U contact opnemen op het nummer 0472/064217.

Si vous souhaitez nous apporter votre aide, vous pouvez prendre contact au 0472/064217.

D’avance un grand merci,

Publié dans Super-Belge(s)

Commenter cet article

Jean COLLE 28/04/2011 18:27SVP ajouter "ALLIANCE BELGE-BELGISHE ALLIANTIE"Un petit Belge 02/10/2007 18:47

David, voici une nouvelle initiative en faveur de l'unité de la Belgique : va voir sur www.pilok.com/blog  (rubrique "L'union fait la Belgique"). A plus.